Nyttedyr
Bladlussnyltehvebs
Mellussnyltehveps pupper
Mellussnyltehveps
Orius Rovtæge til trips
Hovmide til spindemider
Svirreflue
Svirrefluelarve
Vectobac

Over 20 års erfaring med brug af nyttedyr i egne drivhuse

Om os

Rovmider (Phytoseiulus persimilis) Til bekæmpelse af alm. spindemider

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bladlusgalmyggen (Aphidoletes aphidimyza)

Bladlussnyltehvepse n(Aphidius colemani)Til bekæmpelse af bladlus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Mellus-snyltehvepsen (Encarsia formosa) Til bekæmpelse af mellus(hvidefluer)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nematoder  (Heterorhabditis sp.) Til bekæmpelse af øresnudebiller

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orius majusculus Til bekæmpelse af trips

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nematoder til bekæmpelse af sørgemyg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Californicus-rovmider mod citrusspindemider og frugttræsmider

Rovmider.dk

V/Blomstercentret

Herningvej 10

4800 Nykøbing F.

54 86 00 17

SE 15934190

web@blomstercentret.dk